RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Wpis Do Rejestru Instytucji Kultury

DECYZJA Nr XIII/2001 z dnia 1 stycznia 2001 r.

wydana przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721), § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17.02.1992 r. w sprawie prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 80), art. 104 kpa oraz zgromadzonych dokumentów

dokonuję wpisu do rejestru instytucji kultury pod numerem XIII/2001 księgi rejestrowej

Miejskie Centrum Kultury 
ul. Drzymały 26
66-400 Gorzów Wlkp.

UZASADNIENIE
Organizator rejestrowanej instytucji kultury stwierdza zgodność zgromadzonych dokumentów z wymaganiami zawartymi w powołanym rozporządzeniu MKiSz.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuje:
1. Instytucja kultury - Miejskie Centrum Kultury
2. a/a

dokument podpisany przez naczelnika Wydziału Kultury, mgr Lidię Przybyłowicz

Pobierz PDFOpublikował: Marcin Sobczak
Publikacja dnia: 03.03.2014
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 25.04.2013
Dokument oglądany razy: 1 845