RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać lub złożyć w siedzibie:

Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26
66-400 Gorzów Wlkp.
w godzinach 8.00 - 16.00.

lub drogą elektroniczną: info@mckgorzow.pl


Zgodnie z ww. ustawą:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w określonym ustawą terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Opublikował: Marcin Sobczak
Publikacja dnia: 04.08.2017
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 04.08.2017
Dokument oglądany razy: 1 408