RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Korekta linku do dokumentu

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia planowanych postępowań w roku 2018 przez Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.


Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim zwraca się z zapytaniem o wynagrodzenie netto usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustaw towarzyszących, polegającej na:

1. przeprowadzaniu postępowania i wykonywaniu pełnej dokumentacji postępowania tj.:

 • specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • ogłoszenia o zamówieniu,
 • formularza ofertowego,
 • protokołu postępowania,
 • dokumentacji do wprowadzenia na stronę internetową Zamawiającego,

2. prowadzeniu z Zamawiającym konsultacji dotyczących postępowania:

 • redagowaniu, przy udziale Zamawiającego, pism dotyczących postępowania i pod potrzeby audytu i kontroli,
 • redagowaniu wszystkich pism towarzyszących postępowaniu,

3. uczestniczenie po stronie Zamawiającego w kontrolach postępowania o zamówieniach publicznych w okresie 5 lat od daty przeprowadzenia postępowania i udzielanie pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących postępowań.

W przypadku postępowania odwoławczego pełnomocnictwo będzie przedmiotem niniejszej umowy.

W ofercie należy podać koszt jednostkowy przygotowania, przeprowadzenia i obsługi przeprowadzonego postępowania. Koszt ten obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Wykonawcę usługi w związku z realizacją zlecenia obejmującego przeprowadzenie postępowania.

Kryteria oceny oferty:

1. Cena
Maksymalna ilość – 50 pkt

2. Doświadczenie
Maksymalna ilość – 20 pkt, tj.

udokumentowane:

1) prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznych i postępowań ubiegania się o nie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych – maksymalna ilość - 15 pkt:

 • doświadczenie od 0 do 5 lat – 0 pkt,
 • doświadczenie od 5 do 10 lat – 5 pkt,
 • doświadczenie powyżej 10 lat - 15 pkt

2) publikacje na temat zamówień publicznych
Maksymalna ilość – 5 pkt

 • publikacje 0 – 2 artykułów – 0 pkt
 • publikacje powyżej 2 artykułów – 5 pkt

3. Kwalifikacje
Maksymalna ilość – 30 pkt, tj.

udokumentowane

 • posiadanie Certyfikatu konsultanta, eksperta ds. zamówień publicznych KIGNET LEX – 5 pkt
 • członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie – 5 pkt
 • posiadanie uprawnień Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych – 5 pkt
 • członkostwo w Organizacji o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającej Rzeczoznawców – 5 pkt
 • udokumentowane uczestnictwo w spotkaniach członkowskich przynajmniej jeden raz w roku – 5 pkt
 • udokumentowana aktualizacja wiedzy z zakresu zamówień publicznych przynajmniej jeden raz w roku (kursy i szkolenia) – 5 pkt

Brak tych dokumentów – 0 pkt.


Termin składania ofert do dnia 22.01.2018 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury lub e-mailem joanna.soltysiak@mckgorzow.pl.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z Panią Joanną Sołtysiak – Matyasz
e-mail joanna.soltysiak@mckgorzow.pl, te. 697919229

Plik PDF do pobraniaOpublikował: Marcin Sobczak
Publikacja dnia: 18.01.2018
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 17.01.2018
Dokument oglądany razy: 615