RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek

Majątek trwały na dzień 31 grudnia 2017 r.:
16.522.512,60 zł

Umorzenie majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2017 r.:
4.255.417,02 zł

Na wartość wymienionego majątku składają się:

  • budynki: 8.019.780,13 zł
  • obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 4.801.222,83 zł
  • kotły i maszyny energetyczne: 68.504,53 zł
  • maszyny ogólnego zastosowania: 23.930,10 zł
  • maszyny i urządzenia specjalistyczne: 30.011,12 zł
  • urządzenia techniczne: 1.870.325,56 zł
  • środki transportu - 56.000,00 zł
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 1.178.988,58 zł
  • pozostałe środki trwałe: 451.614,75 zł
  • wartości niematerialne i prawne 22.135,00 złOpublikował: Marcin Sobczak
Publikacja dnia: 16.04.2018
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 25.04.2013
Dokument oglądany razy: 1 998